ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1. Η εταιρεία 2mas αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η εταιρεία 2mas έχει προσαρμοστεί με το νέο πλαίσιο που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες

2. Η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit (την πιο ισχυρή σήμερα που χρησιμοποιείται), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές.

Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνσή σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

3. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά την μεταφορά τους.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά τους.

4. Ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα, όπως κωδικοί πιστωτικών καρτών ή λοιπών ηλεκτρονικών λογαριασμών, δεν ζητούνται από το 2mas.gr με κανέναν τρόπο. Επίσης, ούτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το 2mas.grr, πρόκειται ποτέ να ζητηθεί τέτοιος απόρρητος κωδικός. Ρητά αναφέρεται ότι η εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής, κατά την αγορά εμπορευμάτων, όταν γίνεται με πιστωτική κάρτα, ή με άλλο ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής γίνεται με πλήρως αξιόπιστο και διασφαλισμένο τρόπο αγοράς.

Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, κατά τη στιγμή της συναλλαγής, ο χρήστης-πελάτης, αυτόματα, εγκαταλείπει την ιστοσελίδα 2mas.gr και εισάγει τα στοιχεία του σε άλλη σελίδα, που είναι τραπεζική (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) η οποία διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας, την τεχνική υποδομή και έγκριση να χρεώνει ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται, ότι κανένας εργαζόμενος ή μέλος της εταιρείας 2mas δεν μπορεί να δει και να έχει πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία πιστωτικών καρτών των πελατών.

Η τραπεζική σελίδα που αναλαμβάνει την συναλλαγή διαθέτει την κρυπτογράφηση τελευταίας τεχνολογίας ώστε να εξασφαλίσει ότι και κατά τη μεταφορά και δικτυακή επικοινωνία τα στοιχεία που στέλνονται δεν μπορεί να υποκλαπούν.

5. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την εταιρεία 2mas πως συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.

Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιωμάτων υποκειμένου προσωπικών δεδομένων όπως ορίζονται στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679). Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η εταιρεία 2masδεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα 2mas χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρεία 2mas. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

6. Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Ενημερωθείτε σχετικά με τον “Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο“.